Content Marketing Strategy

Research & Insight

Hiểu rõ hành vi của khách hàng chính là tiền đề giúp bạn lấy được niềm tin của người dùng, độ nhận biết của thương hiệu cũng như nâng cao được doanh thu.

Dịch vụ nghiên cứu và thấu hiểu hành vi của chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp những bản báo cáo chính xác về những gì khách hàng nghĩ và hoạt động của họ ở trên Internet, bao gồm: quan điểm về giá cả, sản phẩm, thậm chí là văn hóa, xã hội,…

Dịch vụ này của chúng tôi bao gồm tất cả hoặc một trong những yếu tố sau:

  • Nghiên cứu hành vi khách hàng
  • Tiến hành khảo sát trên một tập khách hàng
  • Báo cáo và đưa ra các đề xuất, kiến nghị
  • Đưa ra các chiến lược tùy thuộc vào từng tập đối tượng
 

Với đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ hiểu rõ hơn về hành vi người dùng để đưa ra được các chiến lược phù hợp.

Các dự án đã làm

Xem tất cả dự án

Tư vấn miễn phí

Hãy cho chúng tôi biết lĩnh vực kinh doanh của bạn, chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra báo cáo về hành vi người dùng cho bạn.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để thấu hiểu được các khách hàng và có được những giải pháp phù hợp nhất cho quá trình kinh doanh của bạn.

Fields marked with an * are required

Chứng thực về SDIGI

Xem tất cả chứng thực