Content Marketing Strategy

Phát triển Facebook App

SDIGI sẽ thiết kế, xây dựng, phát triển các ứng dụng Facebook phù hợp với mục tiêu, chiến lược mà bạn đặt ra.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách xác định nhu cầu của bạn, tạo ra một đề xuất chi tiết và sau đó viết một hợp đồng rõ ràng những gì và khi nào chúng tôi phải cung cấp cho bạn.

Tiếp theo sẽ là giai đoạn thiết kế ứng dụng Facebook theo đúng những gì mà hai bên đã thỏa thuận về nội dung, hình thức của ứng dụng và mục tiêu cần đạt được.

Trước khi ra mắt, chúng tôi cung cấp một phiên bản dùng thử có thể kiểm chứng trực tiếp trên Facebook mà chỉ có bạn và nhóm của bạn có thể xem. Sau khi bạn đã hài lòng, chúng tôi sẽ cho chạy ứng dụng và duy trì, phát triển ứng dụng đó theo yêu cầu của bạn. Nếu bạn cần thêm các tính năng mới, chúng tôi có thể tiến hành thay đổi ứng dụng sao cho phù hợp nhất.

Các dự án đã làm

Xem tất cả dự án

Tư vấn phát triển Facebook App

Hãy cho chúng tôi biết ý tưởng và mong muốn của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng và phát triển Facebook app phù hợp với mong muốn đó.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí ngay hôm nay.

Fields marked with an * are required

Chứng thực về SDIGI

Xem tất cả chứng thực